Skip to content

Ataksija kod mačaka: Razumijevanje poremećaja koordinacije

  • by

Ataksija je stanje koje uzrokuje nenormalnu koordinaciju pokreta kod mačaka. To može prouzrokovati razne simptome, uključujući nestabilnost, nesigurnost u hodu, teturanje i nesposobnost pravilnog hvatanja predmeta. Ataksija može biti blaga ili ozbiljna, a može biti privremena ili trajna.

Uvod

Iako je ataksija kod mačaka relativno česta, može biti zbunjujuća i stresna za vlasnike. To je zato što može biti uzrokovana nizom različitih faktora, a neki od njih mogu biti ozbiljni. Međutim, važno je zapamtiti da ataksija nije nužno znak ozbiljnog problema, a mnoge s ataksijom mogu živjeti dug i sretan život.

Cymric macka Cymric 2
Ataksija kod mačaka: Razumijevanje poremećaja koordinacije 4

Vrste ataksije kod mačaka

Ataksija se može klasificirati na nekoliko načina, ali jedna od najčešćih klasifikacija je na temelju mjesta gdje se javlja poremećaj koordinacije. Postoje tri glavne vrste ataksije kod mačaka:

  • Ataksija prednjih udova: Ovaj tip ataksije utječe na koordinaciju pokreta prednjih udova, što može dovesti do nestabilnosti i teturanja.
  • Ataksija stražnjih udova: Ovaj tip ataksije utječe na koordinaciju pokreta stražnjih udova, što može dovesti do otežanog hodanja i povlačenja stražnjih nogu.
  • Glava i trup: Ovaj tip ataksije utječe na koordinaciju pokreta glave i trupa, što može dovesti do nesigurnosti i neravnoteže.
Bombay macka Bombay 1
Ataksija kod mačaka: Razumijevanje poremećaja koordinacije 5

Uzroci ataksije kod mačaka

Postoji mnogo različitih uzroka ataksije kod mačaka. Neki od najčešćih uzroka uključuju:

  • Problemi sa mozgom ili kičmenim mozgom: To može biti uzrokovano ozljedom, tumorom, infekcijom ili drugim problemom.
  • Problemi sa unutarnjim uhom: To može biti uzrokovano infekcijom, tumorom ili drugim problemom.
  • Problemi s perifernim nervima: To može biti uzrokovano ozljedom, infekcijom ili drugim problemom.
  • Problemi s metabolizmom: To može biti uzrokovano nedostatkom vitamina, poremećajem štitnjače ili drugim problemom.
  • Lijekovi: Neki lijekovi mogu uzrokovati ataksiju kao nuspojavu.
Birmanka Birman 1
Ataksija kod mačaka: Razumijevanje poremećaja koordinacije 6

Tretiranje ataksije kod mačaka

Tretman ataksije kod mačaka ovisi o uzroku stanja. Neke vrste ataksije mogu se riješiti liječenjem osnovnog uzroka, dok druge vrste ataksije mogu biti trajne.

Ako primijetite da vaša mačka ima znakove ataksije, važno je što prije posjetiti veterinara. Veterinar će napraviti temeljit pregled vaše mačke kako bi utvrdio uzrok ataksije. Ovisno o uzroku, veterinar može preporučiti različite tretmane, uključujući lijekove, fizikalnu terapiju ili operaciju.

Izvori: